Byggeri

Der er forskellige love og regler, der regulerer byggeri på din parcelgrund, som du skal kende inden, du går i gang med f.eks. ny carport, skur eller tilbygning.

Du kan få svar på alle dine spørgsmål på Roskilde Kommunes hjemmeside her.

Lokalplan 1.18 gælder for vores område og regulerer bl.a. byggematerialer, afstand til skel m.v.