Generalforsamling

Generalforsamling afholdes i april måned.

Skriftlig indkaldelse sendes per e-mail til alle medlemmer senest 14 dage før. De medlemmer, der er fritaget for at modtage Digital Post, modtager indkaldelsen med post i stedet.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet til bestyrelsen senest 5. marts samme år.

Hent generalforsamlingsreferat fra 29. april 2019

Hent generalforsamlingsreferat fra 19. april 2018