Høringer og projekter

Med udgangspunkt i grundejerforeningens vision engagerer bestyrelsen sig i lokalområdet og har besvaret flere høringer, som på den ene eller anden måde har en indvirkning på grundejerforeningens område og dermed grundejernes interesse.

Bestyrelsens har indgivet følgende høringssvar siden 2005:

Udvidelse af Jyllingecentret (lokalplan 587) (2014)
Udvidelse af Jyllingecentret (lokalplan 587) (2013)
Udviklingsprogram for Jyllinge Bymidte (2013)
Anlæggelse af kunststofgræsbane v. Spraglehøj (2011)
Busplan 2012 (2011)
Kommuneplan 2009 (2009)
Trafikplan (2009)
Kommuneplanhøring 2005/Jyllinge Center (2005)