Om Grundejerforeningen

Grundejerforeningen har 505 medlemmer og dækker den største del af Jyllinge syd. Se området vi dækker her. Mod vest ligger nabogrundejerforeningen Vestbo, som dækker resten af Jyllinge syd.