Temaaften om vores hjem og vores tryghed torsdag d. 9. marts 2006

Grundejerforeningen afholdte et velbesøgt arrangement torsdag d. 9. marts på Hotel Søfryd med indlæg om indbrudsstatistik for kommunen såvel som vores grundejerforening, nabohjælp, forsikringsvilkår generelt og om sikringsmuligheder af hjemmet.

Havde du ikke mulighed for at deltage eller skal du blot have opfrisket hukommelsen, så hent materialet fra aftenen her:

Politiets Kriminalpræventive afdeling *)
Forsikringsoplysningen
Dansikring Direct
Indbydelse til arrangementet

Har du ikke en pdf-læser? Så kan den hentes her:

Hent pdf-læser

Andre relevante links:

Det Kriminalpræventive Råd

www.dkr.dk

Sikring af døre og vinduer, præventiv belysning, nabohjælp m.m.

www.stopindbrud.dk

Sammenligning af forsikringsselskabers priser m.m.

www.forsikringsguiden.dk

Forsikringscheck, FAQ, gode råd m.v.

www.forsikringsoplysningen.dk

Politiets hjemmeside

www.politiet.dk

Dansikring Direct A/S

www.dansikring-direct.dk

*) Nogle slides er ikke fremsendt, da informationerne findes på Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside