BYGGERI

Der er forskellige love og regler, der regulerer byggeri på din parcelgrund, som du skal kende inden, du går i gang med f.eks. ny carport, skur eller tilbygning.

Du kan få svar på alle dine spørgsmål på Roskilde Kommunes hjemmeside her.

Lokalplan-1-18-Boligområde-i-Jyllinge-syd.pdf

Lokalplanen er den detaljerede plan for et bestemt område i en kommune. Den fastlægger bl.a.:

  • hvordan et område skal anvendes
  • hvor meget, der skal bygges
  • hvor bebyggelse, veje, friarealer m.m. skal placeres

Lokalplanens bestemmelser kan kun ændres ved en ny lokalplan. Det er ikke alle steder der er omfattet af en lokalplan. I disse tilfælde gælder kommuneplanrammerne, som du kan finde via "Kommuneplan for Roskilde",

Du kan se de lokalplaner, der er i høring her.

Du kan også søge lokalplaner på den fælles offentlige planportal.