GENERALFORSAMLING

Generalforsamling afholdes i april måned.

Skriftlig indkaldelse sendes per e-mail til alle medlemmer senest 14 dage før. De medlemmer, der er fritaget for at modtage Digital Post, modtager indkaldelsen med post i stedet.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet til bestyrelsen senest 5. marts samme år.

Hent generalforsamlingsreferat fra 17. juni 2021

Hent generalforsamlingsreferat fra 29. april 2019

Hent generalforsamlingsreferat fra 19. april 2018