KONTINGENT

Kontingentet er for 2017 fastsat til kr. 410,- per parcel. Kontingentet inkluderer 204 kr. til snerydningsordningen

Perioden dækker 1.1.2017 til 31.12.2017.

Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Kontingentet opkræves normalt i juni.