BYGGERI

Der er forskellige love og regler, der regulerer byggeri på din parcelgrund, som du skal kende inden, du går i gang med f.eks. ny carport, skur eller tilbygning.

Du kan få svar på alle dine spørgsmål på Roskilde Kommunes hjemmeside her.

Lokalplan 1.18 gælder for vores område og regulerer bl.a. byggematerialer, afstand til skel m.v.

Lokalplanen er den detaljerede plan for et bestemt område i en kommune. Den fastlægger bl.a.:

  • hvordan et område skal anvendes
  • hvor meget, der skal bygges
  • hvor bebyggelse, veje, friarealer m.m. skal placeres

Lokalplanens bestemmelser kan kun ændres ved en ny lokalplan. Det er ikke alle steder der er omfattet af en lokalplan. I disse tilfælde gælder kommuneplanrammerne, som du kan finde via "Kommuneplan for Roskilde",

Du kan se de lokalplaner, der er i høring her.

Du kan også søge lokalplaner på den fælles offentlige planportal.