GENERALFORSAMLING

Referat og dokumenter fra ordinær generalforsamling 16. april 2024:

Generalforsamlingsprotokollat, Grundejerforeningen Det ny Jyllinge - 20240416 - signed.pdf

Generalforsamling DNJ - 20240416 præsenteret på GF.pdf

Aarsrapport 2023 - signed.pdf

DNJ - Budget 2024.pdf


Generalforsamling d. 16. april 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Det ny Jyllinge - 2024.pdf


Referat og dokumenter fra ordinær generalforsamling 25. april 2023:

Generalforsamlingsprotokollat, Grundejerforeningen Det ny Jyllinge - 20230425 - signed.pdf

Generalforsamling, DNJ - 20230425 præsenteret på GF.pdf

Årsrapport 2022 - signed.pdf

DNJ - Budget 2023.pdf

 

Ordinær generalforsamling afholdes i henhold til vedtægternes § 8 i april måned.

Skriftlig indkaldelse sendes pr. mail til alle medlemmer med minimum 2 ugers varsel og maksimalt 4 ugers varsel

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet til bestyrelsen senest 25. februar samme år.


Tidligere referater

Hent referat for ekstraordinær generalforsamling 17. maj 2022

Hent generalforsamlingsreferat for 21. april 2022

Hent generalforsamlingsreferat fra 17. juni 2021

Hent generalforsamlingsreferat fra 29. april 2019

Hent generalforsamlingsreferat fra 19. april 2018