KONTINGENT

Kontingentet for 2022 er fastholdt på kr. 410,00 pr. parcel. Kontingentet inkluderer kr. 198,00 til snerydningsordning og henlæggelser til vejfond.

Perioden dækker 01.01.2022 til 31.12.20122

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling, som afholdes i april måned. Kontingentet opkræves ultimo juni.