Referat og dokumenter fra ekstraordinær generalforsamling 17. maj 2022

Referat og bilag fra den ekstraordinære generalforsamling findes under menupunktet:


Om Foreningen -> Generalforsamling